Τμήματα Ακαδημιών.

Τι είναι καλύτερο για το παιδί μου ?

Η απάντηση μπορεί να φαντάζει πολύπλοκη είναι όμως απλή ! τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν δεξιότητες και να ακολουθούν δραστηριότητες που ταιριάζουν με τα στάδια ανάπτυξής τους. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Μακροπρόθεσμη Ανάπτυξη Αθλητή (Long-Term Athlete Development) ή LTAD .

Η ανθρώπινη ανάπτυξη από τη γέννηση έως την ενηλικίωση είναι μια συνεχής διαδικασία.

Ειδικοί εμπειρογνώμονες διαχωρίζουν την ανθρώπινη ανάπτυξη σε σχέση με την άθληση (LTAD), σε διακριτά στάδια με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία και ονομάζονται στάδια ανάπτυξης [1].

  • Στάδιο 1: Αρχίζω με ενέργεια (0-6 ετών)
  • Στάδιο 2: Βάσεις Άθλησης με Διασκέδαση (κορίτσια 6-8, αγόρια 6-9)
  • Στάδιο 3: Μαθαίνω να προπονούμαι (κορίτσια 8-11, αγόρια 9-12)
  • Στάδιο 4: Προπονούμαι για να βελτιωθώ (κορίτσια 11-15, αγόρια 12-16)
  • Στάδιο 5: Προπονούμαι για να ανταγωνίζομαι (κορίτσια 15-21, αγόρια 16-23)
  • Στάδιο 6: Προπονούμαι για να κερδίζω (κορίτσια 18+/-, αγόρια 19+/-)
  • Στάδιο 7: Δια βίου Άθληση (χωρίς ηλικιακό όριο)