ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ.

Εξειδικευμένοι προπονητές για τις μικρές ηλικίες, διαχωρίζουν τους μικρούς αθλητές σε τμήματα ανά ηλικία και σύμφωνα με τις δυνατότητές τους προκειμένου να αποκομίσουν τη μέγιστη δυνατή εμπειρία. Μέσα από την προπόνηση καλαθοσφαίρισης του South Basketball Academy, αναπτύσσουμε συστηματικά τις ακόλουθες αξίες:

  • Της ομαδικότητας,
  • Της αυτοπειθαρχίας
  • Του αλληλοσεβασμού
  • Της συνεχούς βελτίωσης στην προσωπική απόδοση και επίδοση
  • Της προσπάθειας για τη διάκριση και τη νίκη
  • Της μη αποδοχής του ρατσισμού και της κάθε μορφής βίας
  • Του σεβασμού προς τον αντίπαλο
  • Της αποδοχής της νίκης και της ήττας με σεμνότητα και αξιοπρέπεια
  • Της συνειδητοποίησης πως η ήττα δεν είναι αποτυχία, αλλά αφετηρία για μια νέα προσπάθεια

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ.

Κύριο μέλημα μας είναι η παροχή εξειδικευμένης εκμάθησης σε όλες τις πτυχές του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης. Η διδασκαλία μας περιλαμβάνει τόσο την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, όσο και την καλλιέργεια αυτο-πειθαρχίας, αφοσίωσης και εμπιστοσύνης στον συναθλητή – εφόδια σημαντικά κατά την πρόοδο της ζωής.