Ευχαριστούμε

Το αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρελήφθη με επιτυχία !

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την καταχώρηση της θέσης σας στο ΝΕΧΤ Level μπορείτε να προχωρήσετε σε πληρωμή σε επικοινωνία με την γραμματεία της South BC.  τηλ. 210 9886357